Tuhová válka II: Válka Fixů

8. listopadu 2011 v 13:24 | Anubides (c) |  Tuhová válka
Jak jsem slíbil, druhý díl Tuhové války: Válka Fixů je tu na Vaši žádost a já doufám, že bude alespoň stejně skvělý jako díl první. Užijte si ho, příjemnou zábavu.Byl krásný slunečný den a pastelky si vesele lebedily v žlutavě zašlém kelímku od brambůrek Pringles. Jejich opojný pocit z nedávného vítězství nad propiskami stále trval, a tak občasné posměšky a narážky z obou táborů udržoval plamínek nenávistit stále aktivní. Ten den byl ovšem pro obě znepřátelené strany v něčem nový. Spatřily totiž nový druh sebe samotných. Člověk přinesl barevné fixy a bylo jich mnoho. Byly tenké, tlusté, široké i placaté. Když je člověk položil na stůl, propisky i pastelky se na chvilku vyklonili z kelímků a éterem zaznělo úžasné "Woooow!" až z toho spadly zpět a zamotaly se jim z nových dojmů barvy.

Člověk chvíli seděl u stolu a dělal si svou práci, zatímco obě znepřátelené strany se dohadovaly o tom, kdo je vůdce těch divných věcí na stole. Když už nevěděli, co si o novém přírůstku mají myslet, ozvalo se odněkud: "Heeeej, Vy tam?" Pár propisek a pastelek se vyklonilo a hledělo na prostor pod sebe. Tam ležel černý, tlustý fix, mával a usmíval se na Ty nahoře. V tuto chvíli jakékoliv obavy zmizely, neb černý fix se zachoval tak, jak nikdo nečekal. A rázem byl na světě nový boj. Boj o přízeň fixů. "Heleee, dřeváci, musíme dát poradu!" zvolal k pastelkám velitel propisek. "Moc neprovokuj, nebo Vám ucpeme díry!" zvolaly s posměškem pastelky.

Člověk odešel a za kelímkama se ihned strhla vášnivá debata o tom, kdo má výsadní právo se přátelit s fixama. "Tak hele. Jsme novější a vyspělejší, k těm dole krásně padneme!" holedbala se Rudá propiska. "A my zase původní, čistá, přírodní síla barev! VY, by jste se měli podrobit nám!" udeřila černá pastelka na ego propisek, což vyvolalo vyskočení pružin u ostatních, připravených ihned k boji. Rudá propiska pokynula složit zbraně a pokračovaly v jednání. "Já si myslím, že je třeba přivolat tu tlustou, černou věc, aby se zúčastnila naší porady!" pronesla Rudá propiska. Pastelky souhlasily a zvolaly na tlustou fixu: "Heeej! Jo, Ty, pojď sem nahoru!" Černý fix se těžce zvedl a povídá: "A co tam budu asi tak dělat Vy šašci?" optal se svých nových přátel. Ti se cítili dotčeni, ale jelikož nikdo nechtěl to, co se tu odehrálo nedávno, nechali to být. "Povídáme Ti, pojď nahoru!" řekla jedna strana. "A já povídám, pojďte dolu. Je tady líp, že jo fixáci!" otočil se na ostatní fixy a ty s jásotem kývli. "Ale aby jste neřekli..." vyskočil k pastelkám a propiskám a čekla, co se bude dít. Ti jen civěli, papule u země, u některých pomalu stékal studený pot, někdo měl třesavku, někdo dokonce zvracel barvu, ale všichni byli hlavně v šoku z dominantní a obrovské černé fixy. "Tak co jeee?" zeptala se černá, alkoholová fixa. "Pověz nám, kdo jsi?" optala se jedna z pastelek. "Fix. Černý, plný šťavnatého alkoholu a luxusní černé barvy. Hmmm, miluju tu vůni mé náplně!" zasnil se a pokračoval: "Zato Vy vypadáte, že jste ještě nedávno brázdily středověk!" smál se na celé kolo. To pastelky s propiskama nakrklo a jedna ze starších propisek neudržela svou pružinku a vystřelila jí černé fixe přímo do víčka, které prasklo. Fixa se naštvala a sprškou alkoholu starou propisku pokropila tak, že jí ztvrdla tuha, což znamenalo postupné vysychání a rozpadnutí.

Pastelky cítili šanci z této situace vytěžit mnoho, a tak nechali hlavního fixáka se pošťuchovat s Propiskami tak dlouho, dokud nedojde k válečnému konfliktu. Ovšem, nějakým záhadným způsobem se nakonec i Pastelky zapojily do konfliktu a v jednu chvíli se strhla šílená bitva. Kdyby jste tam stáli jako nestranný pozorovatel, viděli by jste vzduchem lítat pružinky, na stole se povalovat ulomené klipsny, popraskaná víčka fixů, barvy kam se podíváš, Propisky zapíchané v tuhách Fixů, polámané hroty Pastelek a vůně alkoholu. Bitva prozatím skončila, protože se vracel člověk, a tak se všichni uklidili na svá místa, ovšem s rudou v očích, která jistě bude ještě nějakou chvíli přetrvávat.

Když člověk opět odešel, chystala se bitva číslo dvě. Pastelky se radily: "Poslouchejte, když tomu černými odděláme víčko, tak vyschne a ostatní se pak stáhnou!" říkala černá ostatním. "Mě počmáral..." zafňukala růžovka. Černá zakroutila špičkou a řekla: "Ber to jako válečné tetování!" snažil se jí utěšit. "Hmm, Tobě se to říká, já mám ale svou žůžovku ráda!" vyplázla na černou jazyk a otočila se zády. "Jak malá.." pomyslela si černá o růžové. "Takže zopakuju náš plán...Jakmile fixy zaútočí, vezmeme naše hroty a skočíme jim na víčka, která pořádně propícháme, jasný?" koukala na všechny, čekajíc odpověď. Ozvalo se hromové "Jasný!" až se kelímek otřásl a propisky, sedící na okraji svého kelímku popadaly kolem, vzteky se sbíraly a gestikulovaly naštvaně směrem k Pastelkám. Zelená je viděla a říká: "Hele, moc si nevyskakujte ostudy hanbatý, jste tam zalezlý jako pastelky z Číny v penálu!" "Abych Tě nevořezal, dřeváku!" ozvalo se zevnitř hloučku propisek. "Asi Ti propnu pružinku frajere!" ozvalo se od pastelek a nepřátelská atmosféra začínal houstnout. Tu dostala zelená Pastelka po špičce od černé s tím, že co to dělá, že musejí s Propiskami zachovat co nejvíce neutrální vztah kvůli možnému spojenectví proti fixům. "Chtěl mě ořezat, tak co jako?!" cítila se dotčená zelená. "Drž hubu a neprojevuj se!" řekla černá, otočila se a vykoukla z kelímku na Fixy. Ty si tam tak ležely a nejevily známku jakékoliv aktivity. Přitom se jen tiše domlouvaly, jak zprovodí tu zastaralou havěť ze světa. "Tak co plasťáci vodový, kdy se přestanete válet a dáte si fér boj!?" vyzývala nečekaně k akci jedna z mladších propisek, sedících pod kelímkem na hraně police, smějící se nepříteli. To Rudá propiska nevydržela a odtáhla jí za klipsnu do kelímku se slovy. "Si pitomá? Co to jako děláš?" "Jsou to vochechule a na nás nemají!" byla hrdá na svůj čin a nehodlala ustoupit. "To je fajn, ale buď zticha, nepotřebujeme aby na nás hned vlítly!" "Jéééžiš tahle mládež!" povzdechla si Rudá propiska.

Fixy využily moment nepozornosti obou táborů a vrazily do obou kelímků, které spadly na zem a pomíchaly tak oba tábory. Najednou si Propisky a Pastelky pomáhaly s orientací a zvednutím z tvrdé země a hleděly na sebe jako na zjevení. Před nimi stála ovšem armáda Fixů v čele s třemi tlustými fixami - červenou, černou a modrou. Smáli se a pomalu kráčeli vpřed. Pastelky a Propisky, ač byly početnější, věděly, že nepřítel je silnější a má možnost vysušit rtuťové náplně, což zrovna nebyla dobrá vize. Tak či onak, Pastelky nastavily hroty a Propisky pružinky s klipsnami a tým "P" se vrhnul proti Fixům hlava, nehlava. Opět lítala víčka, pružinky, lámaly se hroty a barvami to všude jenom hýřilo, když tu se objevila bílá pastelka, která působila mezi všemi jako pěst na oko. Všichni najednou přestali bojovat a Červená z tábora fixů se zeptala: "Co je to za kašpara?" smála se. Bílá pastelka přešla od svých kolegyň k fixům, pohleděla červené do očí a řekla: "Jsem prapůvodce všech barev, čili i Tebe! Drž hubu a pokloň se!" Červená se sklonila, modrá také, jen černá nadutě stála a hleděla na všechny se slovy. "Co blbnete? Jsme vyspělejší a lepší! Nějaká stará rašple, hrající si na prapůvodce támhletoho hnoje nám nemůže ublížit!" Po jeho slovech modrá s červenou vstaly a hleděly zlověstně na bílou. Z té odpadl kus bílé barvy, pod níž byla vidět žlutá a Pastelka zrudla. "Hih, no co, už taky nejsem nejmladší! Papa..." a začala zdrhat mezi ostatní. Pohleděla na ní Černá pastelka a říká: "Žlutá, co blbneš?" "Co je, zkusila jsem napodobit našeho Boha. No, nevyšlo to!" "To vidim. Je to ještě horší!" zakoulela špičkou Černá a pohleděla na ostatní. Následně se ozvalo z tábora Fixů: "Tak co je Vy sraby? Máte tam ještě něco, co by nás mohlo pobavit?" zvolala Černá fixa.

Náhle se objevila Bílá, tlustá fixa, na které už ani nebylo vidět, odkud pochází, byla ošoupaná, s pomačkaným víčkem a přejela očima všechny kolem. Černá se chytila za víčko a povídá: "Co je zase tohle za maškaru? Tak která si tentokrát? Ale musím uznat, že teď se nám víc podobáš, až bych Ti snad i věřil..." chytal se smíchy za břicho Černý fix. Bílý se na něj otočil a uzemnil ho slovy: "Drž hubu a poslouchej tupče!" probodl zlým pohledem velitele Fixů. "Na Tebe sem tak zvědavej!" odvážil se odporovat a pokynul k pokračování války. Všichni se pustily do sebe a Bílý fix se koukal na tu spoušť kolem. Tolik polámaných, tolik zničených barev, tolik roztrhaných propisek. Naštval se, pozvedl víčko a ze svého bílého hrotu, napuštěného vodou ozářil prostor tak jasně bílou, že to všechn zúčastněné odmrštilo do všech stran. Nasadil si zpět víčko a znovu zvolal: "Řekl jsem, že žádná válka nebude a basta! Chci tu mít klid na svůj důchod a ten si udělám i po zlém!" a naštvaně odešel za roh stolu, kde se ztratil a nikdo Bílou fixu již neviděl.

Znepřátelné strany si po této zkušenosti podaly ruce, hýřily úsměvy a omluvami, jen Černý fix neřekl ještě poslední slovo: "Jednou Vás ořežeme až do konce a budeme se ve Vašich pilinách válet!" smál se a odešel společně s Červenou a Modrou na místo, které mu bylo člověkem určeno. Zbytek fixů se přidal k Propiskám a Pastelkám a nějakou dobu šichni žili spokojeně v harmonii. Než přišli tempery a štětce...ale to až příště :))
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Bonbón Bonbón | E-mail | Web | 12. listopadu 2011 v 11:22 | Reagovat

Dobrý příběh, už se těším na pokračování...

2 Amia Amia | Web | 13. listopadu 2011 v 15:50 | Reagovat

:D  :D  :D
To je vážně dokonalé. Už se těším na tempery, vodovky, štětce, křídy atd., až znovu přijdou akvarelové pastelky roztíratelné vodou a nastnane éra kříženců :D
Prosím pěkně, dej mi zas vědět ;-)

Technická - (kdy)byste, (kdy)bychom :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama

Máte-li potřebu šířit cokoliv z tohoto blogu dále, je nutné nejdříve kontaktovat autora blogu na adrese: pilgrim45@seznam.cz ve formátu, kde uvedete na jaké stránky a za jakým účelem hodláte můj obsah šířit, plus na Vašich stránkách připnete odkaz na můj blog. Děkuji Vám.

Goldim-300x250

zarábaj s facelistom 468x60px